特首選舉何柱國硬撼林鄭CY!?

日期:2021年06月07日
陶傑 鮑偉聰
特別嘉賓:何柱國
***
雷霆881《光明頂》
時間:星期一至五 23:00 - 00:00 ​​​​​​​​​​​
主持:陶傑
節目重溫: bit.ly/397vJaX​

--------------------------------------------------
‧ 下載 Hong Kong Toolbar 手機應用程式,收聽商台節目直播
iOS 版本: apple.co/2uFphsz
Android 版本: bit.ly/2cD7DfM

‧ Facebook 專頁及 Instagram
881903.com: 881903com
my903.com: my903
Instagram: cr881903

评论 

 1. Kammi Lau

  Kammi Lau

  7 小时 前

  唔同channel就咪坐埋啦,呢個何老伯講嘢都跟唔到point嘅,講到後尾好似睇你哋陪個老人痴呆廢噏咁,真係難為兩位主持,我諗光明頂都好後悔請呢個老懵懂上嚟

 2. Asus Asus

  Asus Asus

  10 小时 前

  人貧智短/馬瘦毛長 成事在天/事在人思

 3. Denny LEUNG

  Denny LEUNG

  17 小时 前

  梗係叫你遲啲走啦,驚啲錢先走呀😂

 4. George Lau

  George Lau

  17 小时 前

  好不辜先人都要提, 相當年, 當差的被派往守港督府(桐大閘)等同守水塘, 叻到得此油位可想而知.

 5. George Lau

  George Lau

  17 小时 前

  何生話大家唔好走, 等拉! 又話美國人大量回流, 但又唔知點解所有國際學校入會費狂跌學位狂增;但又奇怪怪地香港樓市又不跌反升. 請問何大陸樓將會狂升! “只暴製亂” 也是港人之福?

 6. kwan yiuming

  kwan yiuming

  天 前

  叫人唔走,積下陰德啦!

 7. George Wong

  George Wong

  天 前

  8:31仍有大把 yc 相信有 2 千多人死在太子站內,新屋嶺有大把黑衣人被警察雞姦,週梓樂被數名警察在高處掟下致死,陳彥琳被警姦殺後抛下海。 英國是天堂,有自由的空氣,人人平等,沒有歧視,人人嚮往,快,一起移民英國,好好享受自由民主。😄😄😄

 8. Tai Sing Kwong

  Tai Sing Kwong

  天 前

  預祝何柱國。 問鼎特首成功因為佢講嘅理由夠正 。 幫市民發聲。

 9. Ma Ping

  Ma Ping

  天 前

  為理念不惜拋頭顱灑熱血敬佩你, 為金錢不惜出買靈魂人格鄙視你!

 10. Yuk ping Man

  Yuk ping Man

  天 前

  你公開你的國藉才說

 11. Homan

  Homan

  2 天 前

  狐狸终于露出尾巴!

 12. Suetfan Wong

  Suetfan Wong

  2 天 前

  都係為了子女。

 13. Suetfan Wong

  Suetfan Wong

  2 天 前

  移民系無奈的選擇。

 14. HKC DLLM

  HKC DLLM

  2 天 前

  何柱國自己似笨人出口多d

 15. Kwantai Kwok

  Kwantai Kwok

  2 天 前

  陶傑呢個人百份百是個賣国賊吾使聽他發噏風

 16. rayc751

  rayc751

  2 天 前

  條友立場飘忽無定,講野九唔搭八,有錢人唔係個個都有料㗎

 17. Sue ee

  Sue ee

  3 天 前

  亂噏廿四,好有權威呀!我在外國,完全唔認同!我不之幾愉快!

  • Amy Tsung

   Amy Tsung

   天 前

   MeToo

 18. Tai Sing Kwong

  Tai Sing Kwong

  3 天 前

  全人類支持何處郭先生。 熱烈慶祝何國柱先生選舉成功。 擊敗者兩個鐘實廢柴

 19. Ka hang Wu

  Ka hang Wu

  3 天 前

  👍

 20. NERV

  NERV

  3 天 前

  鳩噏無極限🤡

 21. Scot Yiu

  Scot Yiu

  3 天 前

  係串777果段啱聽

 22. Hazel Bb Youtube

  Hazel Bb Youtube

  3 天 前

  精神病,你覺得新加坡差過你,咁你追貼佢做咩,咪就係你好過新加坡,所以黎羅。依家同佢新加坡差唔多,人地咪去有自己軍艦嘅地方law

 23. Tze yuen

  Tze yuen

  3 天 前

  我們在外國自由大

 24. Tze yuen

  Tze yuen

  3 天 前

  下年特首個個廢柴選舉

 25. Tze yuen

  Tze yuen

  3 天 前

  我們已移民十年,外國好過香港

 26. Tze yuen

  Tze yuen

  3 天 前

  何國柱不明青年人,所以他做特首我一定不贊成

 27. Tze yuen

  Tze yuen

  3 天 前

  我不覺,因為武漢肺炎是來自大陸,

 28. Tze yuen

  Tze yuen

  3 天 前

  沒有民主黨,所以離開香港

 29. drinan

  drinan

  3 天 前

  聽到後半部叫人而家唔好走呀,真係👏你老母啦

 30. Juanita Castillo

  Juanita Castillo

  3 天 前

  明顯就是幫689抬橋。梁振英做特首不差,真的是講笑。除了梁振英之外,香港沒有其他人?

 31. Pauline Yeung

  Pauline Yeung

  4 天 前

  煙仔講野都係不能之所謂。

 32. hahatk

  hahatk

  4 天 前

  永遠都有外國勢力,永遠錯不在我方

 33. Wing Yim

  Wing Yim

  4 天 前

  身在香港心在美國何柱國!😂😂😂😂😂

 34. gary yuen

  gary yuen

  4 天 前

  呢一節好垃圾

 35. wai fun Cheung

  wai fun Cheung

  4 天 前

  現在希望CY做特首👍💪

 36. wai fun Cheung

  wai fun Cheung

  4 天 前

  以前我也不喜歡C丫、後來我也覺得他好,現在更加希望CY做特首!💪👍

 37. John Chee

  John Chee

  4 天 前

  何柱國先生,請你不要混淆視聽: 1、所謂國安法本質上是黨安法,而中共黨自1920年在蘇共扶植誕生之日起就依靠謊言暴力恐嚇中國人(此說法歷史可證),現在只是以「國安法」為藉口恐嚇香港人,因此何柱國先生您所謂「香港平靜落來」只不過是紅色恐怖下的「靜」; 2、港青2019年以暴力方式抗爭就算在法律角度來睇屬違法,都係因為警隊中至少有一部分成員濫用暴力卻遲遲不被懲處甚至連具公信力的獨立調查都無。現實上,所謂「黑衣人」已經有近萬人被捕數千人被控,另一邊廂警察又如何呢?所以何柱國先生您的言論,對黑衣人極不公平!

 38. John Chee

  John Chee

  4 天 前

  關於港人移民新加坡/台灣,何柱國語無倫次,我要一正視聽: 第一、新加坡出名難移民,香港人如果有資格移民新加坡,早就移民歐美; 第二、新加坡不如台灣自由 台灣雖然法治不足但勝在民主充分,再加上新加坡表面上仍親中,台灣則相對啱港人口味。

  • 夏军

   夏军

   13 小时 前

   去蛙岛强制吃莱猪做高端二期疫苗小白鼠也挺幸福的

 39. Sabrina

  Sabrina

  4 天 前

  妖言惑眾,陰陽怪氣,太監一名

 40. Ho Albert

  Ho Albert

  4 天 前

  真係乜都唔識

 41. 負能量專家

  負能量專家

  4 天 前

  敗家何😭😭😭🖕

 42. Fai Fung

  Fai Fung

  4 天 前

  走得就走啦,條條大道通自由幸福,聰老人講啦!

 43. Tina l

  Tina l

  4 天 前

  咁多歪論,不是事實的事,實在聽唔落去

 44. Patricia Y

  Patricia Y

  4 天 前

  請問香港政府高官幾多屋企人在外國,點解你唔問佢哋點解唔係香港。

 45. Martin Yip

  Martin Yip

  4 天 前

  陶傑心諗: 繼續講,我唔插咀,講多啲

 46. road cam

  road cam

  4 天 前

  二千年以來沒有入侵別人?哦,佢的歷史都是作出來的,滿清沒有侵佔領土。

 47. Peter Westling

  Peter Westling

  4 天 前

  All are BS..

 48. kim kim chan

  kim kim chan

  4 天 前

  依家就驚香港韮菜走人,呢班有錢佬正人卜街。

 49. Sandymon Tsan

  Sandymon Tsan

  4 天 前

  一味叫人唔好走, 咁你不如叫司 法做好啲啦, 現在已經係屈字派, 根本就冇公義。 未審未定罪就入監????? why ??

 50. Samuel Chiu

  Samuel Chiu

  4 天 前

  你自己咪講咗香港人,點解唔會移民去星架坡囉,大聲夾冇準,柒頭。

 51. Zoie Lee

  Zoie Lee

  4 天 前

  何生6 8 9 亦是小人,

 52. Oli Via

  Oli Via

  4 天 前

  離開香港十年,離鄉別井,沒有家人朋友,生了兩個小朋友,接受外國教育,絕無後悔😜

 53. hokityukwendy

  hokityukwendy

  4 天 前

  鬧柒婆鬧得好👍不過藍絲個腦真係病得好嚴重冇得救🙄

 54. Qiping Zhang

  Qiping Zhang

  4 天 前

  屌!衝動?你講就好聽😡

 55. Lee xerxes

  Lee xerxes

  4 天 前

  咁似梁🐶班低講話

 56. jerome Luu

  jerome Luu

  4 天 前

  原來係真涼粉,一丘之貉😡😡

 57. 麻糬

  麻糬

  4 天 前

  何生好似好撚驚人走咁 :)

 58. jerome Luu

  jerome Luu

  4 天 前

  千其唔好聽呢的賴共廢老既謬論,自己想点做就自己決定,咪比佢洗腦😡😡

 59. MF Ho

  MF Ho

  4 天 前

  煙仔佬借鬧林奠為名,對阿爺表忠為實,雖然7婆唔係好人,呢條友同狼英都唔好得去邊,任何一個主政香港都是禍害。

 60. myj fung

  myj fung

  4 天 前

  終於知道豬嗡係乜!

 61. Sharon Kwok

  Sharon Kwok

  4 天 前

  請左個口交部出黎大外宣

 62. lilili li

  lilili li

  4 天 前

  我諗何生可能係,亞爺叫佢比個獲淋病想向返外國人招手就真

 63. yf Chau

  yf Chau

  4 天 前

  本來睇定先,依家走硬

 64. yf Chau

  yf Chau

  4 天 前

  烟仔何,你就更係等多两年啦,若果香港人係咁環境再等两年等死啦

 65. Tin Hei Leung

  Tin Hei Leung

  4 天 前

  兩位主持好唔耐煩!

 66. Danna Li

  Danna Li

  4 天 前

  咁你又做美國人?!

 67. Alice C

  Alice C

  4 天 前

  何柱國都唔識講嘢嘅,佢有冇讀書㗎, 講嘢講到一舊舊,仲有好多歪理,九唔搭八,完全唔認同佢講嘅嘢囉!!! 除咗話 777 嗰段

 68. Nivea Nivea

  Nivea Nivea

  4 天 前

  戇啦! 何柱國。

 69. Kwan Karson

  Kwan Karson

  4 天 前

  中國2000幾年冇侵略過人?你識唔識歷史架,個版圖係點得黎?

 70. Nelson Choi

  Nelson Choi

  4 天 前

  何生應該犯國安法了,令人仇視政府和特首。

 71. Roger Lau

  Roger Lau

  4 天 前

  聽完我覺得如果688+1行過佢會衝出去捉住對方隻手舔

 72. thomasyk lai

  thomasyk lai

  5 天 前

  另外,何生段章取意,新架坡從day1大家都知他管理得十分嚴,不是溫水煮蛙式。但本地情況就正正是慢慢的跟上邊看齊,連做官為求上位也向他們猛落鞋油。

 73. Kwok Fung Wong

  Kwok Fung Wong

  5 天 前

  老何所謂"邏輯"非常難頂!

 74. thomasyk lai

  thomasyk lai

  5 天 前

  我都相信有部份人會回流,但主要二點,美國開槍案太多,二是玻璃心國做嘢越來越刻人憎,使黑頭髪人容易受攻擊,他們怕了就回來,不是本地特別好,當他們回來便會後悔。

 75. yfkjj

  yfkjj

  5 天 前

  煙仔何,你100%離开美国先叫人吾好移民啦!騙傻仔呀!

 76. CKY

  CKY

  5 天 前

  lots of bull shit! I left HK in the 90's and never look back.

 77. VN Lokki

  VN Lokki

  5 天 前

  黐線!完全冇理據! 睇吓中國歴史先至講! 信你一成,雙目失明! 究竟邊個想誤導觀眾? 好彩何生自知自己唔持平,唯一可勉强欣賞之處。 英國、台灣、澳洲、加拿大、美國唔係好好咋,但唔會衰得過香港! 低能! 689,人渣一名,仲話佢係好嘢,何x,真正廢佬! 怪唔知星島都保唔住!

 78. yy xx

  yy xx

  5 天 前

  何伯生前樂善好施,條寒孫從唔捐錢,家下仲幫689講好話,跟競選時鄭家純由唐營轉軚一樣咁唔要面,格衰任睇。

 79. Kwong Au

  Kwong Au

  5 天 前

  唔同意何生講,特首一蟹不如一蟹,廢柴政府,一生人有幾多時間,同佢玩?你以爲人人有你嘅條件㗎

 80. tony cheung

  tony cheung

  5 天 前

  袁紹鬥 慈禧 廢 鬥 廢

 81. Hanson Kwong

  Hanson Kwong

  5 天 前

  何柱國早睇出反修例捉逃犯有麻煩,曾勸說林鄭暫停,免給西方控制人士有位打擊政府。

 82. Timony Thomson

  Timony Thomson

  5 天 前

  煙仔何靠害香港人,心腸好燃黑心,吸煙有害健康。

 83. booleong

  booleong

  5 天 前

  dklm 自己搞出嚟 又賴外國勢力

 84. Jimer Lou

  Jimer Lou

  5 天 前

  阿太,佢唔明白你想同事實係兩回事,

 85. Kitty Chan

  Kitty Chan

  5 天 前

  太離地👎

 86. man wing Kwan

  man wing Kwan

  5 天 前

  爆眼女係天才,信她講的係白痴。人家快快樂樂去台灣,你斑儍仔,苦口苦面去監倉。

 87. Shirley Tang

  Shirley Tang

  5 天 前

  🙏🙏🙏

 88. man wing Kwan

  man wing Kwan

  5 天 前

  當我看見殺人,放火,破壞香港法治,經濟的暴徒冇人拉,那些有學識知士,電台主持還暗中支持那些喪心病狂的暴徒,是非不分,這麽恐怖,我真係想移民,好彩,有國安法,拉哂這些人渣,社會再次安寧。

 89. Kenon Cheung

  Kenon Cheung

  5 天 前

  煙仔何呢個名已經比佢聽起嚟好亁浄啦!點解大家唔叫佢(鴉片何)呢?至於走唔走,都與你鴉片何有咩関係呢?其實鴉片何已經有咗美國國籍好耐啦!所以咪同你哋啲港人咪走囉!

 90. China Police

  China Police

  5 天 前

  欖抄

 91. mis kgft12

  mis kgft12

  5 天 前

  支持何柱國做特首,為民請命,為商賺錢,為國驅魔。

 92. China Police

  China Police

  5 天 前

  大陸咪侵略左新彊西藏

 93. fu jacky

  fu jacky

  5 天 前

  何生有特首之風采 支持何生去馬

 94. Ocean Thirteen

  Ocean Thirteen

  5 天 前

  玩馬騮🐵😂

 95. jackylam lam

  jackylam lam

  5 天 前

  中間果位伯講野真係好搞笑,佢意思就係黑暴,外國勢力搞到香港禁😆😆😆總知香港政府/警察無錯 全部節目個阿伯講左差唔多90% 無地點解唔找中國拎

 96. K D

  K D

  5 天 前

  何生。👍

 97. Terry Tang

  Terry Tang

  5 天 前

  外國勢力?咁97前有英軍係香港個時咪已經可以獨立囉?點解要等到依家?仲有香港島同界限街以南都係永久割讓比英國,如果有心搞港獨又點會同新界一齊交返畀中國呢? 咁97前無港獨,97後變咗有港獨 咁董建華 曾蔭權 梁振英 林鄭月娥先係做成港獨嘅兇手喎。習主席一定要查下港獨係邊個責任,可能係有內奸喎,4個之中個D配偶有外國護照,有仔女係外國,有物業係外國,有生意係外國就最可疑!

 98. ken chau

  ken chau

  5 天 前

  吊、又係狗up 4一名,

 99. Taiman Leung

  Taiman Leung

  5 天 前

  條煙仔何袋着本美國 護照,嘴巴却贊香港好大陸好😡

 100. 猪仔包

  猪仔包

  5 天 前

  你句句星加波,咁好又唔見你搬去住?留係呢度替死咩?

下一个